Verschillende mogelijkheden binnen de zorgsector


Verschillende functies in de zorgsector

Assisterende (mbo1), Helpende (mbo2), Verzorgende IG (mbo3), Begeleider gehandicaptenzorg (mbo3) Verpleegkundige (mbo4), persoonlijk begeleider (mbo4) Verpleegkundige (hbo).


Helpende Zorg en Welzijn (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 2)

Als helpende werk je met ouderen, kinderen of gehandicapten die je helpt met verschillende dingen, zoals wassen of aankleden. Tijdens de opleiding leer je hoe je mensen verzorgt, hoe je kunt helpen bij sociale activiteiten, hoe je emotionele steun kunt geven. Ook leer je hoe je anderen helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen doen en hoe je groepsbegeleiders kunt ondersteunen. Je kunt terecht in bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten.


Begeleider Gehandicaptenzorg (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 3)

Als begeleider gehandicaptenzorg richt je je afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak.


Persoonlijk begeleider (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 4)

Als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat je goed overzicht kunt houden en op verschillende niveaus kan schakelen: met cliënten, collega’s, andere instanties en de sociale omgeving van de cliënt. Het is belangrijk dat je initiatief kunt nemen en kansen oppakt. Je bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties.


Verpleegkundige (hbo)

Als hbo-verpleegkundige kan je op veel verschillende plekken terecht. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren in complexe ziektebeelden van ouderen, aan de slag bij de GGD of het ziekenhuis.


Mbo-niveau 2

Binnen niveau 2 kun je met diverse groepen mensen gaan werken op uitvoerend en ondersteunend gebied. Het kan gaan om kinderen, gehandicapten, volwassenen en ouderen. Je helpt ze bijvoorbeeld met hun persoonlijke verzorging en het huishouden.


Mbo-niveau 4

Binnen niveau 4 vallen opleidingen voor heel veel uiteenlopende beroepen (en werkvelden). De bekendste opleiding is die tot verpleegkundige (MBO), waarna je zelfstandig verpleegkundige handelingen kunt uitvoeren. Als verpleegkundige ben je niet alleen uitvoerend, maar ook op organiserend en coördinerend vlak bezig. Kies je op dit niveau voor een opleiding tot pedagogisch werker, dan ondersteun en begeleid je mensen die problemen hebben. Het ondernemen van activiteiten met je cliënten kan ook bij je werk horen.


Assistent Dienstverlening en zorg (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 1)

Als assisterende help je mensen met een ziekte of aandoening en zorg je voor het huishouden. Je maakt bijvoorbeeld het eten klaar of doet de boodschappen. Ook heb je natuurlijk contact met de mensen zelf en tijd om af en toe een praatje te maken.


Verzorgende IG (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 3)

Als verzorgende IG lever je verzorging en begeleiding, vooral in zorgsituaties die niet zo ingewikkeld zijn. Meestal verleen je persoonlijke zorg en begeleiding in de leefsituatie van een zorgvrager. Je ondersteunt bij het uitvoeren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Daarbij ligt de nadruk vooral op het ondersteunen en stimuleren van het de zorgvrager en haar of zijn omgeving. Als verzorgende stel je zelfstandig of met anderen een zorg(leef-)plan op. Je voert dit plan uit, evalueert het en stelt bij wanneer nodig. Je werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners uit de eigen of andere disciplines (bijvoorbeeld welzijn). Je betrekt op een effectieve manier de zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk bij de organisatie van het zorgproces.


Verpleegkundige (vooropleiding: werk/opleidingsniveau 4)

Als mbo-verpleegkundige werk je in zorgsituaties die in het algemeen relatief stabiel zijn. Je verleent verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding. Ook stel je verpleegkundige diagnoses en speel je een rol in preventie. Je hebt een centrale rol in de uitvoering, organisatie en coördinatie van de zorg. Het opstellen van een zorg(leef)plan of verpleegplan is daarbij een belangrijk onderdeel. Dit plan voer je uit, evalueer je en stel je bij als dat nodig is. Mbo-verpleegkundigen maken zelfstandig beslissingen op basis van informatie over de patiënt. Als je bijvoorbeeld in een verzorgingshuis werkt, help je ouderen met het innemen van hun medicijnen en beperk je lichamelijke klachten, zoals doorligplekken. Je leert ook handelingen uitvoeren, zoals het verwisselen van een katheter of het verlenen van wondzorg. Er zijn veel verschillende specialisaties mogelijk als verpleegkundige. Als ‘Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener’ word je bijvoorbeeld opgeleid om hulp te bieden aan mensen met of een drugs- of alcoholverslaving.


Mbo-niveau 1

Het gaat bij dit niveau vooral om assisterende functies. Je helpt cliënten met het huishouden, je zorgt in beperkte mate voor kinderen en maakt bijvoorbeeld eten klaar. Ook boodschappen doen en een praatje maken met je cliënten horen bij je werk.


Mbo-niveau 3

Binnen niveau 3 vallen met name verzorgende, maatschappelijke zorg en pedagogische opleidingen. Na een opleiding op dit niveau kun je zowel op het uitvoerende, ondernemende, coördinerende en begeleidende vlak werken. Met een diploma verzorgende help je bijvoorbeeld mensen met aan- en uitkleden en wassen, maar ook met technische handelingen. Na de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang kun je aan de slag in een kinderdagverblijf. En een medewerker maatschappelijke zorg kan gaan werken als activiteiten- of woonbegeleider. In alle functies op dit niveau observeer, begeleid en stimuleer je mensen.


Hbo (niveau 5)

Als je op niveau 5 aan de slag gaat, heb je een hbo-opleiding achter de rug. Als verpleegkundige op dit niveau heb je niet alleen uitvoerende, organiserende en coördinerende werkzaamheden maar voer je bijvoorbeeld ook probleemverhelderende gesprekken en geef je voorlichting. Binnen niveau 5 heb je ook de mogelijkheid om sociaalpedagogisch hulpverlener te worden. Je werkt dan op het gebied van welzijn, waarbij mensen van allerlei leeftijden begeleiding, behandeling, ondersteuning en/of verzorging nodig hebben.